Tütün Piyasası Düzenlemeleri
Tütün Piyasası

Tütün Piyasası Daire Başkanlığı;

Görev ve Yetkileri:

Tütün tohumunun taşınması, ithali ve ihracı, tütün üretimi, üretici tütünlerinin alım satımı, tütünlerin işlenmesi, depolanması, iç ve dış ticareti ile tütün fireleri, tütün işleme tesislerinin kurulması, üretim izni, proje tadilatı, yer değişikliği, kapatılması, her türlü devir işlemleri ile tüm bu işlemlerin teknik kontrolüne ilişkin çalışmaları yürütmek.


1. Tütün Ticareti Yetki Belgesi Alma Şartları

2. Tütün Ticareti Yetki Belgesi Olan Firmalara Ait Bilgiler

3. Tütün İşleme Tesisi Kurulması ve Üretim İzni Verilmesi Aşamasında Alınması Gereken İzin ve Belgelerin Listesi

4. Tütün Ürettirmek İçin Sözleşme Yapan Firmalar

    | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
    | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |

5. Tütün Alımı Yapan Firmalar

    | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
    | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |

6. Homojenize ve Tütün İşleme Tesisi Bulunan Firmalar

7. Tütün İhracatı Yapan Firmalar

8. Tütün Üretimine İlişkin Sözleşme Verileri

9. Yaprak Tütün Alım Verileri

10. Yaprak Tütün Üretim Verileri

11. Yaprak Tütün İhracatı Verileri

12. Yaprak Tütün İthalatı Verileri

13. Yayınlar

14. Duyurular