Tebliğler
Tebliğler


Sıra No


Tebliğ Adı

Resmi Gazete

Tarih ve No

WORD

 PDF 

1

Şarap Üretimi ve Piyasaya Arzı İle İlgili Tebliğ

23/10/2004

256222

Kataloğa Dayalı Açık Arttırma Yöntemi ile Pazarlanacak 2007 Ürünü Üretici Tütünlerine İlişkin Açık Arttırma Başlangıç Fiyatları Hakkında Tebliğ

30/06/2007

265683

Rakıya Özgü Tanımlamaların ve Özelliklerin Etiketlenmesi Hakkında Tebliğ

17/07/2007

265854

Puro ve Sigarillo Teknik Düzenleme Tebliği (Tütün Mamulleri Seri No:1)

21/09/2011

280615

Nargilelik Tütün Mamulü Teknik Düzenleme Tebliği (Tütün Mamulleri Seri No: 2)

08/12/2011

281366

Tütün, Tütün Mamulleri, Alkol ve Alkollü İçkilerin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2013/19)

30/12/2012

285137

Nargilelik Tütün Mamulü İçilen İşyerine Ait Alan/Alanlara Sunum Uygunluk Belgesi Verilmesi İle Bu Yerlerin İşletilmesinde Uyulması Gerekli Hususlar Hakkında Tebliğ

19/02/2013

285648

Nargile Şişelerinin Üzerine Konulacak Sağlık Uyarılarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ

28/05/2013

286609

Alkollü İçki Ambalajları Üzerine Konulacak Uyarı Mesajlarıyla İlgili Tebliğ

11/08/2013

2873210


Sarmalık Kıyılmış Tütün Mamulü Teknik Düzenleme Tebliği   (Tütün Mamulleri Seri No: 3)

13/09/2014

2911811


Pipoluk Tütün Mamulü Teknik Düzenleme Tebliği (Tütün Mamulleri Seri No: 4)

06/08/2015

2943712

Tütün Mamulleri ve Alkollü İçkilerde Bandrollü Ürün İzleme Sistemi Genel Tebliği (Sıra No:1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 11)

30/12/2015

2957813

Tütün, Tütün Mamulleri, Alkol ve Alkollü İçkilerin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2016/19)

31/12/2015

2957914


Açık Artırma Yöntemi ile Alım Satımı Yapılacak 2016 Ürünü Üretici Tütünlerine İlişkin Açık Artırma Başlangıç Fiyatları Hakkında Tebliğ


09/08/2017

3014915

Tütün Mamullerinin Üretim ve Ticaretine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 23 üncü Maddesinin, Puro ve Sigarillo İthalatı, Fiyatının Belirlenmesi ve Yurt İçinde Pazarlanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Kararın 6 ncı Maddesinin, Makaron Üretimi ve Ticaretine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 23 üncü Maddesinin, Yaprak Sigara Kağıdı Üretimi ve Ticaretine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 23 üncü Maddesinin Uygulanması ile İlgili Tebliğ (No: 2018/3)

13/01/2018

30300