Kanunlar
Kanunlar

Sıra No

Kanun Adı

Kanun No

Resmi Gazete

Tarih ve No

WORD

 PDF 

1

İspirto ve İspirtolu İçkiler İnhisarı Kanunu

4250

12/06/1942 51302

Tütün Ürünlerinin Zararlarının Önlenmesi ve Kontrolü Hakkında Kanun

4207

26/11/1996 228293

Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanun

4703

11/07/2001 244594

Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun

4733

09/01/2002 246355

Gıdaların Üretimi, Tüketimi ve Denetlenmesine Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun

5179

05/06/2004 254836

Dünya Sağlık Örgütü Tütün Kontrolü Çerçeve Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

5261

30/11/2004 256567

Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu

5607

31/03/2007 26479