Bakanlar Kurulu Kararları
Bakanlar Kurulu Kararları

Sıra No

Karar Adı 

Resmi Gazete

Tarih ve No

WORD

 PDF 

1

Puro ve Sigarillo İthalatı, Fiyatının Belirlenmesi ve Yurt İçinde Pazarlamasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Karar

16/04/2008 26849