Etik Komisyonu
Etik Kurulu

Davranış İlkeleri ile Başvuru ve Esasları Hakkında Yönetmelik, 13 Nisan 2005 tarih ve 25785 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Bahse konu mevzuat hükümleri çerçevesinde isimleri aşağıda belirtilen personelimizden oluşan “Etik Kurulu” ilgili yönetmeliğin 29 uncu maddesindeki görevleri yürütmek üzere oluşturulmuş bulunmaktadır.


İlgili Kanun ve Yönetmelikler:


5176 Sayılı Kamu Görevlileri Etik Kurulu Kurulması Ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun

Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri İle Başvuru Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmelik

Kamu Görevlileri Etik Sözleşmesi


Etik Komisyonu Faaliyet Raporu:


Faaliyet Raporu


Başbakanlık Kamu Görevlileri Etik Kurulu hakkında ayrıntılı bilgi için;


http://www.etik.gov.tr/ adresine tıklayabilirsiniz!