Duyurular

Yılbaşı Sepetlerinde Alkollü İçkilerin Yer Almasına İlişkin Kamuoyu Duyurusu

Perşembe, Aralık 19, 2013

4733 ve 4250 sayılı Kanunların ilgili hükümleri gereğince;

-    Kurumumuzdan alınmış perakende satış belgesine haiz olmaları koşuluyla, diğer ürün gruplarının da satışa arz edildiği perakende satış yerlerinde satışa sunulan yılbaşı sepetlerinin içerisinde çocuk dergileri, kitap ve yayınları, oyuncak gibi çocuklara yönelik materyallere yer verilmemiş olması, alkollü içkinin promosyonu veya bedelsiz olarak dağıtımı niteliği taşımaması koşuluyla, yılbaşı sepetlerinde alkollü içkilere de yer verilmesine engel bir husus olmamakla birlikte, alan bütünlüğünün bozulmaması için, içinde alkollü içkilerin bulunduğu yılbaşı sepetlerinin, alkollü içki satışına tahsis edilmiş alan dışında teşhiri mümkün bulunmamaktadır. İçerisinde alkollü içki bulunan yılbaşı sepetleri görsellerine kataloglarda yer verilmesi ise, alkollü içki reklam ve tanıtım yasaklarına ilişkin hükümler uyarınca mevzuata aykırılık teşkil edecektir.

-    İnternet üzerinden sipariş yöntemi kullanılarak tüketicilere tütün mamulü ve alkollü içki satışı, Kanun ile yasaklandığından içerisinde tütün mamulü ve alkollü içki bulunan yılbaşı sepetlerinin de internet üzerinden satışı yasak kapsamındadır.

Satıcılar tarafından idari yaptırımlara muhatap olunmaması için internetten satışa sunulan yılbaşı sepetlerinde tütün mamullerine ve alkollü içkilere yer verilmemesi ve perakende satış noktalarında satışa sunulacak yılbaşı sepetlerinin yukarıda belirtilen açıklamalara uygun olarak sergilenmesi hususunda hassasiyet gösterilmesi gerekmektedir.


Kamuoyuna duyurulur.


                                                                 Suat EVCİMEN
             Başkan