Duyurular

Tütün Mamülleri Piyasası Daire Başkanlığı, Üretim ve Faaliyet İzninde ya da Bu İznin Temdidinde Aranan İzinler

Salı, Mart 01, 2016

04/11/2010 tarihli ve 27749 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan “Tütün Mamullerinin Üretim ve Ticaretine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” in “Üretim ve faaliyet izni” başlıklı 7 nci maddesinin on dördüncü fıkrası gereğince 17/02/2016 tarihli ve 10629 sayılı Kurul Kararı ile  belirlenen izinlerin listesi için tıklayınız.