Duyurular

Tütün Piyasası Daire Başkanlığı Yönetmelik Değişikliği

Pazartesi, Kasım 30, 2015

Tütün Ticareti Yetki Belgesi Sahibi Gerçek ve Tüzel Kişilerin Dikkatine ! 


10/07/2010 tarihli ve 27637 sayılı Resmi  Gazete'de yayımlanan Tütün Üretimi, İşlenmesi, İç ve Dış Ticareti İle İlgili Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte 29/11/2015 tarihli ve 29547 sayılı Resmi Gazete ile değişiklik yapılmıştır.

Duyurulur!