Duyurular

Toptan Satıcıların Dikkatine

Cuma, Nisan 04, 2014
Bilindiği üzere Tütün Mamulleri ve Alkollü İçkilerin Satış ve Sunumuna İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin Geçici 9’uncu maddesi “Tütün mamulleri ve alkollü içkilerin birlikte satışını yapan ve adlarına 1/1/2014 tarihinden önce tütün mamulü ve alkollü içki perakende satış belgesi veya tütün mamulü ve alkollü içki toptan satış belgesi düzenlenmiş olan satıcıların, 30/6/2014 tarihine kadar mevcut belgelerini yetkili mercie teslim etmeleri ve tütün mamulü ve alkollü içki satış faaliyet konuları için 5 inci maddenin birinci fıkrasına uygun olarak ayrı ayrı düzenlenecek satış belgelerini teslim almaları zorunludur. Bu zorunluluğa uymayan satıcıların satış belgeleri için 2015 yılı süre uzatım işlemleri gerçekleştirilmez.” şeklinde düzenlenmiş bulunmaktadır.

Söz konusu düzenleme gereğince; 31/03/2014 tarihine kadar süre uzatım işlemi gerçekleştirilmiş olan ve tütün mamulleri ile alkollü içkilerin birlikte satışına izin veren (sicil no uzantısı “P” veya “T” olan) satış belgeleri için faaliyet konusuna uygun iki farklı belge düzenlenmesi (belge ayrıştırma) işlemi 2014 Haziran ayı sonuna kadar yapılabilecektir.

Haziran ayı sonuna kadar ayrıştırma işlemi yapılmayan belgeler bu tarihten sonra da geçerliliklerini korumaya devam edecek, ancak söz konusu belgeler için 2015 yılı süre uzatım işlemi gerçekleştirilmeyecektir.

Satış belgesinin Kurum sicil no uzantısı “P” veya “T” olan ve Kurumun internet sitesi “Satıcı Sorgulama” alanında faal durumda olduğu görülen tütün mamulü ve alkollü içki satıcılarının toptan satıcılardan ürün satın alma ve belgelerinin verdiği yetki çerçevesinde satışa sunma yetkileri devam etmektedir

Toptan satıcıların bu kişilere ürün satışı yapmaktan kaçınmasının mevzuata aykırılık teşkil edeceği konusunda,

Bilgi edinilmesi rica olunur.