Duyurular

31 Mayıs Dünya Sigarasız Günü

Pazartesi, Mayıs 25, 2015

KAMUOYU AÇIKLAMASI

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) önderliğinde, tütün ürünleri tüketiminin ve tütün dumanına maruz kalmanın yol açtığı sağlık, sosyal, çevresel ve ekonomik sorunlara karşı yürütülen mücadele kapsamında tüm dünya ülkelerinde her yıl 31 Mayıs günü belirlenen tema kapsamında “Dünya Sigarasız Günü” olarak kutlanmaktadır.

Dünya Sağlık Örgütü, “31 Mayıs Dünya Sigarasız Günü” nün temasını 2015 yılı için “Tütün ürünlerinde yasadışı ticaretin önlenmesi” olarak belirlemiştir.

Küresel tütün salgınını önlemek üzere DSÖ öncülüğünde hazırlanan ve bugün itibarıyla 180 ülkenin taraf olduğu Tütün Kontrolü Çerçeve Sözleşmesi (TKÇS) kapsamında yapılan mücadelede önemli adımlar atan ülkemiz, tütün kontrolü alanında etkin düzenlemelere ve uygulamalara sahip en iyi ülkelerden biri olma başarısını göstermiş bulunmaktadır.

Tütün kontrolünde temel amaç; tütün ürünleri tüketiminin başta kanser olmak üzere çeşitli hastalıklarla ispat edilmiş sebep-sonuç ilişkisi nedeniyle kullanım yaygınlığı dikkate alınarak, tüketimi azaltmak, özellikle çocuklar ve gençler başta olmak üzere tütün tüketimine başlamayı önlemek ve başkasının tükettiği sigara dumanından dolayı pasif etkilenimi ortadan kaldırmaktır.

TAPDK, tütün kontrolü çalışmalarında Sağlık Bakanlığımızın yanı sıra en etkin şekilde yetkilendirilmiş ve görevlendirilmiş bağımsız kamu otoritesidir. Tütün kontrolü alanında ülke çapında sürdürülebilir, kapsamlı, kanıta dayalı ve etkili stratejilerin geliştirilmesi, uygulanması ve uygulatılması yönündeki düzenleme ve çalışmalarımız sürmektedir. 4207 ve 4733 sayılı Kanunlar başta olmak üzere Ulusal Tütün Kontrol Programı Eylem Planı’nda belirlenen Kurumsal görevlerimizi, öncelikle birey ve toplum sağlığı adına “sosyal sorumluluk” olarak algılayarak yürütmekteyiz. Kurumumuz, 2015-2018 yıllarını kapsayan Ulusal Tütün Kontrol Programı Eylem Planı’nda yer alan toplam 57 stratejinin 18’inde “sorumlu” 22’sinde ise “işbirliği yapılacak” kurum/kuruluşlar arasında yer almaktadır.

 “31 Mayıs Dünya Sigarasız Günü” münasebetiyle, tütün kontrolüne yönelik çalışmalara destek veren kamu ve sivil tüm paydaş kurum ve kuruluşlara, medya kuruluşlarına ve yüksek duyarlılığa sahip vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum.

Mevcut ve gelecek nesillerimizin sağlığının korunmasına yönelik anayasal ve yasal sorumluluklarımızın bilincinde ve sağlığın en büyük zenginlik olduğunun farkında olarak, 19 Mayıs 2015 tarihi itibarıyla 7 nci yılını dolduran ve ülkemizin her köşesine dumansız ortamlar sunan tütün kontrolü çalışmalarına toplumsal desteğin daha da artırılması temennisiyle saygılar sunuyorum.


Suat EVCİMEN
TAPDK Başkanı