Duyurular

Satış Belgesi Süre Uzatım İşlem Bedellerinin İadesi Hakkında Duyuru

Çarşamba, Nisan 10, 2013

Usulüne uygun başvuru yapmaması nedeniyle satış belgesi için süre uzatım işlemi yapılmayan satıcıların, aşağıdaki örneğe uygun dolduracakları bedel iade talep dilekçelerini Kurumumuz tarafından yetkilendirilmiş Odalarına teslim etmeleri halinde Kurum hesabına yatırmış oldukları süre uzatım işlem bedellerin iadesi yapılacaktır.

Kurumumuz tarafında satış belgesi işlemlerine ilişkin başvuruların kabulü konusunda yetkilendirilen Odaların listesi ve adresleri internet sitemizde “Duyurular” alanında yayınlanmaktadır.

İlgililere duyurulur.


2013 YILI SATIŞ BELGESİ SÜRE UZATIM İŞLEM BEDELİ İADE TALEP FORMU


TÜTÜN ve ALKOL PİYASASI DÜZENLEME KURUMUNA


Kurumunuzca düzenlenmiş satış belgesini haiz satıcı iken, aşağıda sicil numarası yer alan satış belgemin 2013 yılı süre uzatım işlem bedelini Kurumunuz hesabına yatırmış olmama rağmen söz konusu işlemi yapmam mümkün olmamıştır.

Kurumunuz hesabına yatırmış olduğum bedelin aşağıda bilgileri belirtilen hesaba iade edilmesi konusunda gereğini arz ederim. (…/…./2013)                                                                                               Ad, Soyad, Unvan

Başvuru Sahibine İlişkin Bilgiler:

Adı, Soyadı                 : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
T.C. Kimlik No             : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Belge Kurum Sicil No   : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Telefon No                  : 0 -  _ _ _ -  _ _ _ _ _ _ _
Adresi                        : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _


Talep Edilen Bedele İlişkin Bilgiler:
Şube Kodu                : _ _ _ _
Dekont Tarihi            : _ _/_ _/2013  
Dekont No                : F_ _ _ _ _           
Tutar                        : _ _ _ _ _ _ _ _ .-TL


İade İstenen Hesap Numarasına İlişkin Bilgiler:
Hesap Sahibinin Adı, Soyadı : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Telefon Numarası  : 0 -  _ _ _ -  _ _ _ _ _ _ _
IBAN                    : TR _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _   _  _  _  _  _  _  _  _

Notlar:
•    Gerçek kişilerce yapılacak bedel iade başvurularında başvuru sahibi satıcının T.C. kimlik no yer alan nüfus cüzdanı veya ehliyet fotokopisi dilekçeye eklenecektir.

•    Tüzel kişileri temsilen, firmayı temsil yetkisini haiz olan kişi tarafından başvuru yapılacak ve dilekçeye firmanın banka hesap no bilgileri yazılacaktır.

•    Tüzel kişi başvurularında dilekçe ekinde ayrıca firmayı temsil yetkisine haiz olunduğuna dair belge yer alacaktır.

•    Dekont (asıl veya fotokopi) örneği dilekçeye eklenecektir.