Duyurular

Satış Belgesi İşlemlerinin Yürütülmesi Konusunda Kamuoyu Duyurusu

Çarşamba, Aralık 25, 2013

Bilindiği üzere tütün mamulü, alkol ve alkollü içki satıcıları ile nargile sunumu yapan kişilerin Kurumumuzdan satış belgesi / sunum uygunluk belgesi almaları yasal zorunluluktur.

 

Satış belgesi işlemleri, 2009 – 2013 yılları arasında Kurumumuz ile Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) arasında yapılan işbirliği protokolleri kapsamında, ülke genelinde 192 noktadan hizmet verilmek suretiyle, anılan kuruluşlara bağlı meslek odaları / birlikleri eliyle yürütülmüş bulunmaktadır.

 

Ancak, Kurumumuz ile İçişleri Bakanlığı arasında yapılan işbirliği protokolü kapsamında bahis konusu işlemler 26/12/2013 tarihinden itibaren, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı teşkilatı sekretaryasında mülki amirlikler tarafından yürütülecek olup, ilk aşamada toplam 607 noktadan hizmet verilmeye başlanacaktır.

 

Kamuoyuna duyurulur.


                                                                 Suat EVCİMEN
             Başkan