Duyurular

Reklam ve Tanıtıma Yönelik Değişikliklerden Bazılarının Uygulanması Hakkında Kamuoyu Duyurusu

Çarşamba, Eylül 25, 2013

Bilindiği üzere, 11/06/2013 tarih ve 28674 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 6487 sayılı Bazı Kanunlar İle 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ile 4250 sayılı İspirto ve İspirtolu İçkiler İnhisarı Kanunun 6 ncı maddesinin birinci fıkrasında “Alkollü içkilerin her ne surette olursa olsun reklamı ve tüketicilere yönelik tanıtımı yapılamaz… Televizyonlarda yayınlanan dizi, film ve müzik kliplerinde alkollü içkileri özendirici görüntülere yer verilemez.”; hükmüne yer verilmiştir.


Bu bağlamda, her türlü yazılı, görsel ve elektronik ortamdaki basın yayın organlarında alkollü içkilerin reklam ve tanıtımının yapılmaması, televizyonlarda yayınlanan dizi, film ve müzik kliplerinde alkollü içkileri özendirici görüntülere yer verilmemesi hususlarında ülkemizde faaliyette bulunan Basın-Yayın Kuruluşlarının hassasiyet gösterdikleri gözlenmektedir.


Ancak, özellikle TV haber programlarında konuyla ilgili görsellere yer verilirken alkollü içkilerin reklamı ile ilgili yeni düzenlemeler öncesinde kayda alınmış arşiv görüntüleri de (spor müsabakaları, antrenmanlar gibi) kullanılabilmekte, dolayısıyla sehven de olsa alkollü içki reklamı içeren görseller yayınlanabilmektedir. Bu gibi durumlarda idari yaptırımlara muhatap olunmaması için özellikle televizyonlarda yayınlanan programlarda reklam yasaklarına aykırı görüntülere yer verilmemesi hususunda hassasiyet gösterilmesi gerekmektedir.


Kamuoyuna duyurulur.


Suat EVCİMEN

Başkan