Duyurular

Makaron Satış İşlemlerine İlişkin Duyuru

Cuma, Şubat 20, 2015

28/06/2014 tarihli ve 29044 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Makaron Üretimi ve Ticaretine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik kapsamında Kurumumuzdan Üretim ve Faaliyet İzni alarak makaron üretimi yapan firmaların ürettikleri ve Piyasaya Arz Uygunluk Belgesi bulunan makaronların satışı aşağıda belirtilen şekilde yapılacaktır.


1- Yukarıda belirtilen şartlara haiz firmalar Tütün Mamulleri Toptan Satış Belgesi bulunan satıcılara toptan satış belgesi almaksızın doğrudan makaron satabilirler.


2- Makaron üreticisi firmalar Tütün Mamulü Toptan Satış Belgesi almak kaydıyla da Tütün Mamulü Perakende Satış Belgesi olan satıcılara satış yapabilirler.


3- Tütün Mamulleri Perakende Satış Belgesi bulunan perakende satıcılar; Tütün Mamulleri Toptan Satıcılık Belgesi bulunan satıcılardan temin ettikleri makaronları perakende olarak satabilirler.


4- Herhangi bir tütün mamulü üreticisi firmanın ürünlerini pazarlamadan sadece makaron toptan satıcılığı yapmak isteyenler de Tütün Mamulleri Toptan Satıcılık Belgesi almak kaydı ile makaron toptan satışı yapabilirler.


5- Piyasaya Arz Uygunluk Belgesi bulunan makaronlar Kurum internet sitesinde güncel olarak yer almaktadır.


Kamuoyuna saygıyla duyurulur.


Suat EVCİMEN

Başkan