Duyurular

Kullanımı Yasaklanan Alkollü İçki Markaları

Salı, Aralık 29, 2015

Bilindiği üzere, 09/09/2015 tarihli ve 9782 sayılı Kurul Kararı ile; Alkollü İçki Dağıtım Yetki Belgesini Haiz Üretici/İthalatçı firmaların kullandıkları markalara ait alkollü içkilerin 31/12/2015 tarihinden itibaren piyasada bulundurulmaması kararlaştırılmıştı.

Ancak; uygulamada zorluklar doğurabileceği değerlendirildiğinden 31/12/2015 olan tarihin, “30/06/2016” olarak değiştirilmesi, 16/12/2015 tarihli ve 10261 sayılı Kurul Kararı ile karar altına alınmıştır.

Üretici/İthalatçı firmalara önemle duyurulur.