Duyurular

Dünya Ticaret Örgütü e-ping İnternet Sitesi

Çarşamba, Ocak 11, 2017

Üreticiler ve ihracatçılar tarafından, Dünya Ticaret Örgütü'nce kurulmuş olan http://epingalert.org/en internet sitesinden uluslararası alanda Ticarette Teknik Engeller ile Sağlık ve Bitki Sağlığı Önlemleri'ne ilişkin bildirimlere ulaşılması, bu kapsamda ihracat yapılan/yapılacak ülkelerde kaydedilen ve ticareti etkileyecek yasal düzenlemeler hakkında bilgi alınması ve bu düzenlemelere ilişkin yorum iletilmesi mümkündür.


Kamuoyuna duyurulur.