Duyurular

Belge Değiştirme İşlemlerine İlişkin Kamuoyu Duyurusu

Salı, Şubat 25, 2014

Kurumumuz tarafından internet sitemizde yayınlanan 17/01/2014 tarihli duyuruda;


Tütün mamulü ve alkollü içkilerin birlikte satışına izin veren “Tütün Mamulü ve Alkollü İçki Perakende Satış Belgesi” veya “Tütün Mamulü ve Alkollü İçki Toptan Satış Belgesi” sahibi olmasına rağmen, halihazırda bahis konusu ürün gruplarından (tütün mamulü /  alkollü içki) herhangi birinin satışını yapmayan ve daha sonra da satışını yapmak istemeyen satıcıların talep etmeleri halinde, talep dilekçeleri ve mevcut satış belgeleri ile birlikte yetkili birimlere başvuruda bulunmaları ve mevcut belgelerini, satışını yaptıkları ürüne uygun satış belgesi (Tütün Mamulü Perakende / Toptan Satış Belgesi ya da Alkollü İçki Perakende / Toptan Satış Belgesi) ile değiştirmeleri mümkün bulunduğu ve bu işlemin Şubat ayı sonuna kadar yapılabileceği, 


Diğer taraftan, akaryakıt istasyonu içinde faaliyet gösteren işyerlerinde hacmen % 5 alkol içeren alkollü içkilerin satışına izin vermek üzere 11/06/2013 tarihinden önce düzenlenmiş bulunan Tütün Mamulü ve Alkolü İçki Perakende Satış Belgelerinin, Tütün Mamulü Perakende Satış belgesi ile değiştirilmesi gerektiği,


Söz konusu işlemlerin için Şubat ayı sonuna kadar ve 2014 yılı süre uzatım işlem bedelini Kurum hesabına yatırmadan önce yetkili Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı il / ilçe müdürlüklerinde yaptırılması ve süre uzatım işlem bedeli ödemesinin değişikliğin yapılmasını takip eden Pazartesi gününden itibaren Ziraat Bankası şubelerinden Kurumumuza hesabına yatırılması gerektiği,


Açıklanmıştı.


Kurumumuzca yapılan değerlendirme sonucu Şubat ayı sonu olarak belirlenen süre uzatılmış olup, belge değiştirme işleminin 28/03/2014 Cuma akşamına kadar yaptırılması mümkün bulunmaktadır.


Kamuoyuna duyurulur.


Suat EVCİMEN
Başkan