Duyurular

“Babalar Günü” Kamuoyu Açıklaması

Perşembe, Haziran 12, 2014

Ülkemiz, 2004 yılı itibarıyla “Dünya Sağlık Örgütü Tütün Kontrolü Çerçeve Sözleşmesinin (TKÇS) Tarafıdır. TKÇS ve bu kapsamda hazırlanan tütün kontrolüne ilişkin amaç, hedef ve stratejilerin yer aldığı Ulusal Tütün Kontrol Programı Başbakanlık Genelgesi ile 2006 yılında yürürlüğe konulmuştur. Keza, 4207 sayılı Tütün Ürünlerinin Zararlarının Önlenmesi ve Kontrolü Hakkında Kanun konuya ilişkin kapsamlı düzenlemeler getirmektedir. 


4733 Sayılı Kanun ile Kurumumuz, “tütün ve alkol tüketiminden kaynaklanan kamusal, toplumsal ya da tıbbi nitelikteki her türlü zararlı etkileri önleyecek düzenlemeleri yapmak, bunlarla ilgili kararları almak” ile görevli ve yetkili kılınmıştır.


Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu olarak tütün kontrolüne ilişkin yukarıda anılan mevzuatta belirlenen Kurumsal görevlerimizi, öncelikle birey ve toplum sağlığı adına “sosyal sorumluluk” olarak değerlendirmekteyiz.


Kurumumuz, kamuoyunu bilinçlendirmeyi hedefleyen faaliyetler kapsamında; 2014 yılı Babalar Günü haftasında; ulusal kanallarda kamu spotu yayınlanması ve babalar günü temalı afişlerin asılması çalışmalarını tamamlamış bulunmaktadır. 


Hazırlanan kamu spotu, 11 Haziran 2014 tarihinden itibaren ulusal kanallarda gösterilmeye başlanacak; afişler ise 8-18 Haziran 2014 tarihleri arasında Ankara’da asılı kalacaktır. Afişlerde 2005 yılında Kurumumuz tarafından düzenlenen afiş yarışması birincisi Gökçe TÜRKEL’in çalışması kullanılmıştır. Bu vesileyle tüm babalarımızın Babalar Gününü kutlar, sağlıklı ve mutlu nesiller yetiştirilmesi amacıyla sigarasız bir hayata adım atılan ilk gün olmasını temenni ederim.


Suat EVCİMEN
Başkan