Duyurular

"Alkollü İçkilerde Kullanılacak Ambalaj Materyali" Kamuoyu Duyurusu

Salı, Temmuz 01, 2014

Alkollü içkilerde kullanılacak ambalaj materyali konulu 04/01/2012 tarihli ve 6683 sayılı Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurul Kararı; 21/01/2012 tarihli ve 28180 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiş, belirtilen Kurul Kararında değişiklik yapılmasına dair 19/12/2012 tarihli ve 7137 sayılı Kurul Kararı ise 27/12/2012 tarihli ve 28510 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Belirtilen düzenlemeler ile Alkollü içkilerin; (bira ve Açık Alkollü İçki Satış Belgesini haiz otel, motel ve tatil köylerinin odalarındaki mini barlarda tüketime sunulacak 5 cl’lik alkollü içkiler hariç) cam malzemeden yapılmış ambalaj ile iç piyasaya arz edilmesi hükmü getirilmiş, cam haricinde ambalaj ile ambalajlanarak üretilmiş alkollü içkilerin (bira ve Açık Alkollü İçki Satış Belgesini haiz otel, motel ve tatil köylerinin odalarındaki mini barlarda tüketime sunulacak 5 cl’lik alkollü içkiler hariç) perakende satıcıları veya açık alkollü içki satıcıları tarafından satışının ise 01/01/2013 tarihinden itibaren yapılamayacağı hükme bağlanmıştır.

04/01/2012 tarihli ve 6683 sayılı Kurul Kararının iptali ve yürütmesinin durdurulması talebiyle Danıştay 13. Dairesi’nde 2012/2485 esasa kayden açılan dava derdest olup yargılama süreci tamamlanmamıştır.

Ancak, Danıştay 13. Dairesi’nin yürütmenin durdurulması isteminin reddine ilişkin 04/03/2013 tarihli, E:2012/2485 sayılı kararının kaldırılmasını içeren Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu’nun 19/09/2013 tarihli ve 2013/420 sayılı Kararı ile 04/01/2012 tarihli ve 6683 sayılı Kurul Kararı’nın yürütmesini de durdurmuştur. Bu nedenle 04/01/2012 tarihli ve 6683 sayılı Kurul Kararı, Danıştay 13. Dairesi esastan karar verene kadar uygulanamaz hale gelmiştir.

Bu aşamada ilgili diğer mevzuatına uygun olmak koşuluyla, alkollü içkilerde kullanılacak ambalaj materyalinde herhangi bir kısıtlama söz konusu olmamakla birlikte,

06/06/2003 tarihli ve 25130 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Alkol ve Alkollü İçkilerin İç ve Dış Ticaretine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’e; “Alkollü içkiler; bira ve Açık Alkollü İçki Satış Belgesini haiz otel, motel ve tatil köylerinin odalarındaki mini barlarda tüketime sunulacak 5 cl’lik alkollü içkiler hariç cam malzemeden yapılmış ambalaj ile iç piyasaya arz edilir.” hükmünün eklenerek, değişiklik yapılması konusundaki çalışmalarımız devam etmektedir.


Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Suat EVCİMEN
Başkan