Duyurular

ALO 171 Sigara Bırakma Danışma Hattı Bilgisinin Yazım Şekline İlişkin Duyuru

Perşembe, Mayıs 30, 2013

Bilindiği üzere 22/11/2012 tarihli ve 28475 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Tütün Mamullerinin Zararlarından Korumaya Yönelik Üretim Şekline, Etiketlenmesine ve Denetlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile tütün mamulleri birim paketlerinin görünebilir herhangi bir dış yüzeyinde “ALO 171 Sigara Bırakma Danışma Hattı” bilgisinin bulunması zorunluluğu getirilmiştir.

Bu kapsamda “ALO 171 Sigara Bırakma Danışma Hattı” bilgisinin konumu, yazım şekli, rengi ile punto büyüklüğüne ilişkin 05/12/2012 tarihli ve 7120 sayılı Kurul Kararı ile;

1.  Genel uyarılar için ayrılan alanın alt kısmına,
2. Beyaz zemin üzerine, alt kenara paralel ve siyah alt sınır çizgisi ile bir satır boşluk kalacak şekilde,
3.  Koyu siyah Helvetica yazı tipiyle,
4. Yazılması gereken satır/satırları ortalanmış vaziyette ve “ALO 171 Sigara Bırakma Danışma Hattı” yazım şekliyle,
5. Genel uyarıların uygulandığı birim paketin en çok görülebilen geniş dış arka yüzey alanının;
     a)  6.000 mm² (dahil)’ye kadar olanlarda; en az 10 punto büyüklüğünde,
     b)  6.001 mm² ve 12.000 mm² (dahil) olanlarda; en az 12 punto büyüklüğünde,
     c)  12.001 mm² ve üzeri olanlarda; en az 14 punto büyüklüğünde,

Yazılmasına karar verilmiştir.

İlgililere duyurulur.