Duyurular

"Alkollü İçkilerde Kullanılacak Ambalaj Materyali" Kamuoyu Duyurusu

Perşembe, Ekim 30, 2014

Bilindiği üzere; alkollü içkilerde kullanılacak ambalaj materyaline ilişkin 04/01/2012 tarihli ve 6683 sayılı Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurul Kararı; 21/01/2012 tarihli ve 28180 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiş, belirtilen Kurul Kararında değişiklik yapılmasına dair 19/12/2012 tarihli ve 7137 sayılı Kurul Kararı ise 27/12/2012 tarihli ve 28510 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

 

Belirtilen düzenlemeler ile alkollü içkilerin; (bira ve Açık Alkollü İçki Satış Belgesini haiz otel, motel ve tatil köylerinin odalarındaki mini barlarda tüketime sunulacak 5 cl’lik alkollü içkiler hariç) cam malzemeden yapılmış ambalaj ile iç piyasaya arz edilmesi hükmü getirilmiş, cam haricinde ambalaj ile ambalajlanarak üretilmiş alkollü içkilerin (bira ve Açık Alkollü İçki Satış Belgesini haiz otel, motel ve tatil köylerinin odalarındaki mini barlarda tüketime sunulacak 5 cl’lik alkollü içkiler hariç) perakende satıcıları veya açık alkollü içki satıcıları tarafından satışının ise 01/01/2013 tarihinden itibaren yapılamayacağı hüküm altına alınmıştı.

 

Diğer taraftan, yukarıda belirtilen 04/01/2012 tarihli ve 6683 sayılı Kurul Kararının iptali ve yürütmesinin durdurulması talebiyle Danıştay 13. Dairesi’nde 2012/2485 esasa kayden açılan dava derdest olup yargılama süreci tamamlanmamıştır.

 

Ancak, Danıştay 13. Dairesi’nin yürütmenin durdurulması isteminin reddine ilişkin 04/03/2013 tarihli, E:2012/2485 sayılı kararının kaldırılmasını içeren Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu’nun 19/09/2013 tarihli ve 2013/420 sayılı Kararı ile 04/01/2012 tarihli ve 6683 sayılı Kurul Kararı’nın yürütmesini de durdurması nedeniyle mezkur Kurul Kararı, Danıştay 13. Dairesi esastan karar verene kadar uygulanamaz hale gelmiştir.


25/10/2014 tarihli ve 29156 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 17/09/2014 tarihli ve 8251 sayılı Kurul Kararı ile alkollü içkilerde kullanılacak ambalaj materyali konulu 21/01/2012 tarihli ve 28180 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 04/01/2012 tarihli ve 6683 sayılı Kurul Kararı ve bu Kurul Kararında değişiklik yapılmasına dair 27/12/2012 tarihli ve 28510 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 19/12/2012 tarihli ve 7137 sayılı Kurul Kararı iptal edilmiş ve 25/10/2014 tarihli ve 29156 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Alkol ve Alkollü İçkilerin İç ve Dış Ticaretine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile “Alkollü içkiler; Açık Alkollü İçki Satış Belgesini haiz otel, motel ve tatil köylerinin odalarındaki mini barlarda tüketime sunulacak 5 cl’likler ve bira hariç, cam malzemeden yapılmış ambalaj ile iç piyasaya arz edilir.” ve “Cam haricinde ambalaj ile üretilmiş alkollü içkilerin; Açık Alkollü İçki Satış Belgesini haiz otel, motel ve tatil köylerinin odalarındaki mini barlarda tüketime sunulacak 5 cl’likler ve bira hariç, 01/04/2015 tarihinden itibaren Alkollü İçki Dağıtım Yetki Belgesini haiz firmalar tarafından teslimi, 01/05/2015 tarihinden itibaren toptan satıcılar tarafından teslimi, 01/09/2015 tarihinden itibaren ise perakende satıcıları veya açık alkollü içki satıcıları tarafından satışı yapılamaz.  hükmü getirilmiştir.


Kamuoyuna saygıyla duyurulur.


Suat EVCİMEN

Başkan