Duyurular

"31 Mayıs Dünya Sigarasız Günü" Kamuoyu Duyurusu

Cuma, Mayıs 30, 2014
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) önderliğinde, tütün ürünleri tüketiminin ve tütün dumanına maruz kalmanın yol açtığı sağlık, sosyal, çevresel ve ekonomik sorunlara karşı yürütülen mücadele kapsamında tüm dünya ülkelerinde her yıl 31 Mayıs günü belirlenen tema kapsamında “Dünya Sigarasız Günü” olarak kutlanmaktadır.

DSÖ, “31 Mayıs Dünya Sigarasız Günü” nün temasını 2014 yılı için “Tütün ürünlerinin vergilerinin artırılması” olarak belirlemiştir.

Küresel tütün salgınını önlemek üzere DSÖ öncülüğünde hazırlanan ve bugün itibarıyla 178 ülkenin taraf olduğu Tütün Kontrolü Çerçeve Sözleşmesi (TKÇS) kapsamında yapılan mücadelede önemli adımlar atan ülkemiz, tütün kontrolü alanında etkin düzenlemelere ve uygulamalara sahip en iyi ülkeden biri olma başarısını göstermiş bulunmaktadır.

Türkiye,  DSÖ’nün 2013 Küresel Tütün Salgını Raporu’na göre tütün kontrolünde belirlenen tüm kriterleri sağlayan ilk ve tek ülke konumundadır.

Tütün kontrolünde temel amaç; tütün ürünleri tüketiminin başta kanser olmak üzere çeşitli hastalıklarla ispat edilmiş sebep-sonuç ilişkisi nedeniyle kullanım yaygınlığı dikkate alınarak, tüketimi azaltmak, özellikle çocuklar ve gençler başta olmak üzere tütün tüketimine başlamayı önlemek ve başkasının tükettiği sigara dumanından dolayı pasif etkilenimi ortadan kaldırmaktır.

Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu (TAPDK) olarak tütün kontrolüne ilişkin 4207 ve 4733 sayılı Kanunlar ile Ulusal Tütün Kontrol Programı (UTKP) ve Eylem Planı’nda belirlenen Kurumsal görevlerimizi, öncelikle birey ve toplum sağlığı adına “sosyal sorumluluk” olarak değerlendirmekteyiz.

TAPDK, tütün kontrolü çalışmalarında Sağlık Bakanlığımızın yanı sıra en etkin şekilde yetkilendirilmiş ve görevlendirilmiş bağımsız kamu otoritesidir. Kurumumuz, tütün kontrolü alanında ülke çapında sürdürülebilir, kapsamlı, kanıta dayalı ve etkili stratejilerin geliştirilmesi, uygulanması ve uygulatılması yönündeki düzenleme ve çalışmalarını sürdürmektedir.

 “31 Mayıs Dünya Sigarasız Günü” münasebetiyle, tütün kontrolüne yönelik çalışmalarımıza destek veren kamu ve sivil tüm paydaş kurum ve kuruluşlarına, medya kuruluşlarına ve yüksek duyarlılığa sahip vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum.

Mevcut ve gelecek nesillerimizin sağlığının korunmasına yönelik Anayasal ve yasal sorumluluklarımızın bilincinde ve sağlığın en büyük zenginlik olduğunun farkında olarak, 19 Mayıs 2014 tarihi itibarıyla 6 ncı yılını başarılı bir şekilde dolduran ve ülkemizin her köşesine dumansız ortamlar sunan tütün kontrolü çalışmalarına toplumsal desteğin daha da artırılması temennisiyle saygılar sunuyorum.

Suat EVCİMEN
Başkan