II.Tütün Eksperleri Bilirkişilik Eğitimi ve Sertifikalandırılması Semineri

Kurumumuz tarafından düzenlenen  II.Tütün Eksperleri Bilirkişilik Eğitimi ve Sertifikalandırılması Semineri 25 – 28 Ekim 2016 tarihleri arasında gerçekleştirilmiştir.


27/10/2011 tarihli ve 28097 sayılı Resmi Gazete’nin Mükerrer sayısında yayımlanarak yürürlüğe giren 2011/18 sayılı Başbakanlık Genelgesi, Tütün ve Tütün Mamulleri Kaçakçılığı ile Mücadele Eylem Planı (2011-2013) kapsamında 2012 yılında birincisi düzenlenen “Tütün Eksperleri Bilirkişilik Eğitimi ve Sertifikalandırılması Semineri”nin ikincisi 25-28 Ekim 2016 tarihleri arasında Kundu / Antalya’da düzenlenmiştir.


Seminere Kurumumuz Başkan Vekili Seyit Ali KURTULUŞ katılarak açılış konuşmasını yapmış, Kurul Üyelerimiz Dr. Yüksel DENLİ ve Dr. Murat DOĞANAY da katılım sağlayarak takip etmişlerdir.


Seminere 192 katılımcı iştirak etmiş olup, Katılımcılara; Adalet Bakanlığı, Hakim ve Savcılar Yüksek Kurulu, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Gelir İdaresi Başkanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Tütün Eksperleri Derneği’nin yanı sıra Kurumumuz; Tütün Piyasası Daire Başkanlığı, Tütün Mamulleri Piyasası Daire Başkanlığı, Hukuk Müşavirliği, Sektörel Rekabet ve Tüketici Hakları Daire Başkanlığı temsilcileri tarafından sunum yapılarak bilgi aktarılmış ve Semineri başarıyla tamamlayan  katılımcılara Eğitim Sertifikası verilmiştir.