Tütün Mamullerinin Üretiminde Kullanılan Girdilerin Değerlendirilmesi Amacıyla Fizibilite Çalışmalarının Yapılması

Tütün mamullerinin üretiminde kullanılan girdilerin değerlendirilmesi amacıyla ulusal/uluslararası bilimsel çalışmaların incelenmesi, derlenmesi ve deneysel çalışmaların Türkiye’de yapılabilirliğinin değerlendirilmesi amacıyla Kurumumuz ile TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi’ arasında imzalanan protokolle yürütülen proje devam etmektedir.


Bu projeyle, tütün mamullerinde kullanılan girdilerin değerlendirilmesine yönelik deneysel çalışmaların başlatılması ile Tütün Mamulleri Üretiminde Kullanılan Girdilerin Değerlendirilmesi Görevi ile Yetkilendirilen Bilimsel Komisyon değerlendirmelerine veri sağlanması hedeflenmektedir.