Tütün Mamullerinde Kullanılan Girdileri Bilimsel Komisyon İnceliyor

Tütün mamullerinde kullanılan katkı maddeleri ile birlikte tütün harici maddelerden oluşan tüm girdiler http://www.tapdk.gov.tr web adresinde yayımlanarak halkın bilgisine sunulmaktadır. Bununla birlikte tütün mamulleri üretiminde kullanılan girdilerin bağımlılık yapıcı, toksisite ve cezbedici yönlerinin bilimsel açıdan incelenmesi amacıyla kurulan “Bilimsel Komisyon”  ülkemizin en seçkin üniversitelerinde; Tıp, Eczacılık ve Mühendislik Fakültelerinin Toksikoloji, Kimya, Gıda Katkıları, Halk Sağlığı alanlarında çalışan öğretim üyelerinden oluşmaktadır.


TAPDK Ülkemizde ilk defa tütün mamulleri üretiminde kullanılan girdiler ile ilgili Kurul Kararı alarak 30 Mayıs 2012 Tarihli ve 28308 Sayılı Resmî Gazetede yayınlamış bulunmaktadır. Bu Kurul Kararı ile tütün mamullerinin üretiminde kullanımına izin verilmeyen girdiler ile Kullanımı sınırlandırılmış girdiler belirlenmiş, üretimde kullanılan girdilerin değerlendirilmesi için Bilimsel Komisyon kurulması karar altına alınmıştı. 29/12/2012 tarihli ve 28512 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kurul Kararı ile Tütün Mamulleri Üretiminde Kullanılan Girdilerin Değerlendirilmesi Görevi ile Yetkilendirilen Bilimsel Komisyonun; Teşkili ile Çalışma Şekline İlişkin Usul ve Esaslar belirlenmişti. Bu çerçevede 03/04/2013 tarihli ve 7353 sayılı Kurul Kararıyla teşkil ettirilen Bilimsel Komisyon görevine başlamış bulunmaktadır.