DUYURULAR
Anasayfa - Duyurular->


BASINDA ÇIKAN SORULARA CEVAPLAR*
  

Deniz kenarlarında, kaldırım kenarında, plajda, havuz başlarında, veya bahçelerinde açık içki satışı veya sunumu yapabilecek mi?

Deniz kenarlarında, kaldırım kenarında, plajda, havuz başlarında, veya bahçelerinde faaliyette bulunması “İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı” ya da “ilgili mevzuatı gereğince yetkili makamlardan alınacak açık alkollü içki satışına ilişkin ruhsat veya izin belgesi” tarafından uygun görülen açık içki satış belgesini haiz işyerleri, bu yerlerde açık içki satışı veya sunumu yapabilecektir. Burada yetkili makam durumunda olan, belediye veya il özel idaresince verilen ve yetkili kolluk kuvvetinin görüşü alınarak düzenlenen söz konusu izinler bulunduğunda, Kurumumuzca bu yerlere açık alkollü içki satış belgesi verilmektedir.  Yine, ilgili belediyeye işgaliye vergisi ödemek suretiyle işyeri faaliyet alanını, plaj, kaldırım kenarı, kapı önü gibi alanlara doğru genişleten açık içki satış yerlerine de herhangi bir sınırlamamız bulunmamaktadır.

Kır düğünlerinde alkollü içki yasak mı?

Kır düğünü şeklindeki organizasyonlarda ise; kır düğünün gerçekleştirildiği mekan, açık içki satış belgesini haiz bir işyeri adresi ise buralarda açık alkollü içki satışı ya da sunumu yapılmasına engel bir husus bulunmamaktadır.

 

Yönetmeliğin hazırlanması aşamasında sektörün görüşleri dikkate alınmadı mı?

Sektör temsilcilerinden gelen yoğun görüş yazılarının tamamı Kurumumuzca değerlendirilmiştir.

 

Fuar, festival, şenlik gibi geçici etkinliklerde açık ya da perakende alkollü içki satışı ve sunumu yasaklandı mı?

Alkollü içki sektörünün faaliyetlerine yönelik fuar, festival, şenlik gibi geçici etkinliklerde açık ya da perakende alkollü içki satışı ve sunumu, Kurum’dan izin veren bir yazı alınması koşuluyla mümkündür.

 

Karayolları kenarlarında alkollü içki satışı ve sunumu yasaklandı mı? Otoyolların kenarında bulunan içkili yerlerin durumu ne olacak? Deniz kıyı şeridindeki turistik yerler de dahil olmak üzere tüm tesislerin alkollü içki ruhsatları iptal mi edilecek? Deniz kıyısında veya orman içindeki piknik alanlarında içki içilemeyecek mi? (10/2)

Yönetmeliğin 10 uncu  maddesinde; “deniz kıyı şeridi, sahil boyu veya turistik yerler de dahil olmak üzere satış ve sunum yapılamaz” ibaresi geçmediği gibi, sahillerde veya turistik mahallerdeki alkollü içki satışına ilişkin bir düzenleme Yönetmeliğin hiçbir yerinde bulunmamaktadır. Karayolları kenarlarında alkollü içki satışı ve sunumu ise;  Karayolları Trafik Kanunu  12 nci ek maddesinde; “Konaklama yerleri ve belediye mücavir alanları hariç olmak üzere, otoyollarda ve Devlet karayollarında yapılacak ve açılacak yapı ve tesislerde alkollü içki satılmasına izin verilmez (Değişik: 08.01.2003-4785/5 md.).” hükmü yer aldığından ve anılan mevzuat amir nitelik taşıdığından bu yerlerde yer alan işyerlerine, perakende veya açık alkollü içki satışı için satış belgesi verilmemekte olup kanuni sınırlamalar aynen aktarılmıştır.

 

Catering şirketleri veya alkollü içki satış belgesi sahipleri örneğin Topkapı Sarayı’nın bahçesinde, Aya İrini’de verilecek bir konserde veya müzik festivallerinde yahut İstanbul Modern’deki bir davette alkolü içki servisi yapamayacaklar mı? (Yönt. 6/1-b)

Bir catering şirketi tarafından düzenlenen organizasyon, açık içki belgesini haiz bir işyeri adresinde gerçekleştiriliyor ve alkollü içkiler belgeli bir satıcıdan temin ediliyor ise bu yerin kapalı ya da açık bölümlerinde açık içki satışı ve sunumunun yapılmasına engel bir husus bulunmamaktadır.

Topkapı, Kuruçeşme Arena gibi konser ve etkinlik mekanlarında, film ya da oyun galalarında içki servisi yapmak isteyen açık alkollü içki satıcıları tarafından ya da bir catering şirketi tarafından düzenlenen organizasyon, açık içki belgesini haiz bir işyeri adresinde gerçekleştiriliyor ve alkollü içkiler belgeli bir satıcıdan temin ediliyor ise bu yerin kapalı ya da açık bölümlerinde açık içki satışı ve sunumunun yapılmasına engel bir husus bulunmamaktadır.

Açık içki satış belgesini haiz olup da davet, organizasyon, sergi ve konserlerde hizmet veren kişilerin, bu hizmeti, açık alkollü içki satışı yönünde ise etkinliğin organize edildiği işyeri “açık içki satış belgesini” haiz ise açık alkollü içki satışı ve sunumu yapılmasına engel bir husus bulunmamaktadır.

Diğer yandan; üretici ve ithalatçılara ait tesisler ile toptan satıcılara ait işyerlerinde ve açık içki satış belgesini haiz işyerlerinde sunum uygulaması mümkündür.

 

Catering firması bağ köy gibi belgeli bir satıcının da bulunmadığı yerlerde içkili organizasyon hizmeti verebilir mi?

Bu yerlerde, catering firmasının içki satış ve sunumu yapabileceği bir organizasyon mümkün değildir.Ancak, söz konusu organizasyon düğün, kutlama benzeri bir organizasyon ise, düğünün veya kutlama sahibinin alkollü içkileri temin etmesi halinde, ilgili mercilerden (mülki amirliklerden) izin alınması gibi farklı mevzuatlardan kaynaklanan gerekliliklerin yerine getirilmesi koşuluyla, düğün veya kutlama sahibi tarafından yapılabilir ve ya catering firması tarafından hizmet verilebilir.

Resepsiyon benzeri organizasyonlarda catering firmalarının alkollü içki alım-satımına karışmaksızın hizmet vermeleri mümkündür.

Bu konuya ilişkin, Kurumumuzca ayrıca değerlendirme yapılacaktır.

Alkollü içki üretici firmaları artık hiçbir festival, organizasyon v.b. etkinliklere sponsor olamayacaklar mı veya alkollü içkilerin yarı fiyattan satılması yahut yılbaşı sepetinin içine hediye olarak konulması veyahut, bir bardağın yanında ikincisinin  promosyon olarak verilmesi veya ikram edilmesi gibi uygulamalar yapılamayacak mı? (24/2-a)

Yönetmeliğin 24 üncü maddesinin ikinci fıkrası (a) bendine göre; Alkollü içkiler bedelsiz, hediye, yardım, ödül, eşantiyon veya promosyon olarak dağıtılamayacaktır. Ancak, üretici ve ithalatçılara ait tesisler ile toptan satıcılara ait işyerlerinde ve açık alkollü içki satış belgesini haiz işyerlerinde sunum uygulaması yapılabilecektir. Alkollü içkilerin yılbaşı sepetinin içine konulması ancak ticari amaçla, satışa konu edilebilir ama yardım, hediye, eşantiyon v.b. uygulamalara konu edilemez.

Alkollü içki firmaları, festival, organizasyon vb. etkinliklere, alkollü içki markalarını kullanmaksızın sponsor olabilirler.

 

Kolonyaya, pansuman için kullanılan alkole vs. dahi satış belgesi alınması gerektiği doğru mudur?

Yönetmelikte yeni bir düzenleme yer almamaktadır.

 

Alkollü içkilerin tezgah altına sokulması sözkonusu mudur?

Yönetmeğin hiçbir hükmü teşhiri engeller nitelikte değildir. Aksine, Yönetmeliğin 17 nci maddesinde tek bir teşhir alanında toplanması ve bu alanda firmalar arası adaletsizliğe yol açmayacak şekilde teşhiri zorunlu kılınmıştır.

 

Rakı-balık, rakı-meze, özel şarap-yemek geceleri gibi alkollü içki tanıtımları yapılamayacak mı? (24/2-u)

Rakının balığın yanında vazgeçilmez bir tamamlayıcısı olduğunu ima eden reklam, Yönetmeliğin 24 üncü maddesinin ikinci fıkrası (u) bendindeki; “Alkollü içki reklamlarında, alkollü içkinin, diğer gıda maddelerinin tüketiminin vazgeçilmez bir tamamlayıcısı olduğunu ima eden içerik kullanılamaz.” hükmü uyarınca yapılamayacaktır.

 

Bakkal ve bayiler alkollü içkileri sergilemek için ayrı bir yer mi bulmak zorunda kalacaklar? (23/1)

Evet, Yönetmeliğin 23 üncü maddesinin birinci fıkrası uyarınca alkollü içkiler, sadece bu ürünlerin satışına tahsis edilmiş alanda bulunan satış ünitelerinde sergilenebileceği için, satıcılar alkollü içkileri sadece bu yerlerde sergileyebileceklerdir.

 

Efes Pilsen Spor Kulübü gibi kulüpler kapatılacak mı?

Hayır, herhangi bir spor kulübünün kapatılması söz konusu değildir. Ancak, “Efes Pilsen” markalı bira cinsi alkollü içkinin ve ambalajı üzerindeki logolarının spor kulübü isminde aynen yer alması uygulaması kaldırılmış olup, anılan kulübün ismindeki ( bir bira çeşidinin tanımlaması olan ) “Pilsen” ifadesinin kaldırılarak ve diğer çağrıştırıcı unsurları kullanmaksızın yeni bir isimle faaliyetlerine devam etmesi mümkündür. Adı geçen Kulüp Kurumumuz nezdinde bu konuda gerekli girişimlerde bulunmuş olup, konu Kurulumuzca değerlendirilecektir.

 

Bakkal, market ve büfe gibi yerlerde 20 cl ve altındaki ambalajlı alkollü içki satışının yasaklanmasının nedeni nedir? (22/4)

Fiyatlarının oldukça düşük olması ve kolay taşınabilir olması nedenleriyle özellikle gençler için özendirici nitelik taşıyan 20 cl ve altındaki ambalajlı alkollü içkilerin satışı, kamu ve birey sağlığının korunması ilkesi çerçevesinde, vergisiz satış mağazaları, münhasır alkollü içki satış yerleri, liman, hava limanı, hava meydanlarında bulunan perakende satış yerleri ile sınırlandırılmıştır.

 

Birden fazla şubesi bulunan gerçek veya tüzel kişilerin her bir şubesi için ayrı satış belgesi alınması gerekli midir?

Gereklidir. Bu konu işyeri kavramı ile açıklanmaya çalışılmış olup, aynı gerçek veya tüzel kişinin birden fazla işyerinin bulunması halinde her biri için ayrı satış belgesi alınması gereklidir. Md.(6/1-a)

Ayrıca, toptan satıcılarca ürün alım-satımı yapılan her bir yer için ayrı satış belgesi alınması zorunludur (Md.7/1-b)

 

Bakkal ve büfe gibi satış yerlerinde tütün mamulü ve alkollü içkiler, diğer ürünlerle birlikte satılabilir mi?

Satılabilir, ancak bu satış diğer ürünlerden ayrı ve her türlü denetime imkân verecek şekilde olmalıdır. (Md.6/1-d) Ancak; tütün mamulleri, çocuklara yönelik olan materyalleler, çocuk dergileri, kitap ve yayınları ile çocuk kıyafetleri, kırtasiye, oyuncaklar ile cips, çikolata, şekerleme benzeri, çocuklar tarafından tüketilen ürünlerle bitişik olan alanlarda satışa arz edilemez. Yanısıra, tüketicilerin alış verişini içeriye girmeksizin yapabildiği büfeler hariç olmak üzere alkollü içkiler, çocuklara yönelik olan her türlü materyallere bitişik alanlarda satışa arz edilemez.

 

İşyeri tabelalarında Kurum sicil numarasının yazılması gerekli midir?

Kurum sicil numarasının, işyeri tabelalarına veya vitrinlerin dış yüzeylerine rahatlıkla görülebilecek ve okunabilecek şekilde yazılması zorunludur. (Md.6/1-e)

 

Alkollü içki satışı yapılan işyerlerinde uyarı yazısı olacak mıdır?

Evet. 18 yaşını doldurmamış kişilere satış veya sunumun yapılmaması yönünde uyarı yazısı bulunması zorunludur. (Md.6/1-g)

 

Tütün mamulü ve alkollü içki satışı faaliyetinde bulunan işyerlerinde 18 yaşından küçükler çalıştırılabilir mi?

Onsekiz yaşını doldurmamış kişiler, tütün mamulü ve alkollü içkilerin pazarlanmasında, satışında ve sunumunda istihdam edilemez. Yasal düzenlemeler uyarınca gerçekleştirilen eğitim amaçlı çalışmalar bu hükmün dışındadır.

 

Yeni Yönetmeliğe göre nargile içim yerleri ile ilgili uygulama nasıl olacaktır?

Nargile içim yerleri için Kurumumuzca herhangi bir satış belgesi düzenlenmiyor olmakla birlikte, tütün mamulü toptan satıcılarının bu noktalara yönelik nargilelik tütün mamulü satışı yapabilmelerine olanak sağlanmıştır. (Md. 7/1-c)

 

Perakende satıcılar satışını yaptıkları ürünlerin kontrollerini nasıl yapacak, taklit ve niteliğine uygun olmayan bandrolleri taşıyan ürünleri nasıl anlayacak?

Mevzuatta, niteliğine uygun olmayan bandrol taşıyan ürünlerin bulundurulması veya satışı çok ağır adli ve idari yaptırımlara bağlanmıştır. Bu nedenle, satıcıların mağdur olmamaları için, kendilerine ürün temin eden toptan satıcıların yeterli miktarda doğrulama materyalini bulundurması ve talepleri halinde perakende ve açık alkollü içki satıcılarının kullanımına sunması zorunlu kılınmıştır.  (Md.7/1-d)

 

Perakende satış belgesi düzenlenebilecek işyerlerine sınırlama getirilmiş midir?

Evet getirilmiştir, yeni düzenleme ile işyeri açma ve çalışma ruhsatındaki faaliyet konusu bakkal, market, süpermarket, hipermarket, kuruyemişçi ve büfe olanlar ile münhasıran tütün mamulü ve alkollü içki satışı yapan kişiler perakende satış belgesi talebinde bulunabileceklerdir. (Md.8/1-b)

 

Tütün mamulü satışının yapılamayacağı yerlerden sayılan eğitim kurumları ve eğitim öğretim hizmetleri verilen yerler tabirinden ne anlaşılacaktır?

Her somut olaya ve mekâna göre Kurum tarafından değerlendirilmektedir. (Md.9/1)

 

Herhangi bir kişi telefon edip perakende satıcıdan ( örneğin bakkaldan ) tütün mamulü siparişi veremeyecek mi?

4207 sayılı Kanun gereği bu tür bir siparişin verilmesi zaten mümkün değildir. (Md.9/2)

 

Satış belgesi başvurusu internet üzerinden yapılabilecek mi?

Evet yapılabilecek ancak, bu konudaki uygulama 7 Nisan 2011 tarihine kadar başlatılacaktır. (Md.12/1)

 

Bu Yönetmeliğin yayımlanmasından önce verilmiş olan belgeler iptal mi olacak?

Mevcut belgelerin iptal olması gibi bir durum söz konusu değildir. Satıcıların 2011 yılı süre uzatım işlemlerini zamanında yapmaları halinde mevcut belgeleri geçerliliğini koruyacaktır. Eski yönetmelikte süre uzatımının yapılacağı dönem ocak ayı ile sınırlı iken bu süre, yeni Yönetmelik ile Ocak-mart dönemi olmak üzere 3 aya çıkarılmıştır. 2011 yılına özgü olmak üzere, süre uzatım işleminin usul ve esasları Kurulca belirlenerek ilan edilecektir. ( Md./ 14/1)
Ancak; tütün mamulü veya alkollü içki satışının yapılamayacağı yerler, başkaca bir işleme gerek kalmaksızın geçerliliğini yitirecektir.

 

Sigaranın grupman olarak ( kartonla ) satışı yasaklanıyor mu?

Bu tür bir satışın yasaklanması söz konusu değildir. Ancak, sigaranın satış ünitelerinde grupman olarak teşhir edilemeyeceği kuralı getirilmiştir. ( Md./ 17/4 )

 

Sigara satış araçlarında üretim / pazarlama firma bilgileri nasıl yer alacaktır?

Sigara satış araçlarında tütün mamulü markaları ve çağrıştırıcı unsurları kullanılmaksızın,  ticaret unvanlarıyla firma bilgilerine, ancak bu araçların yan yüzeylerinde ve bir yan yüzey alanının yüzde onunu aşmayacak oranda yer verilebilecektir. (Md./ 19/9 )

 

Alkollü içki kategorilerinin tamamının işyerinde bulundurulması zorunlu mudur?

İşyerlerinde her kategoriden ( şarap, rakı ve votka gibi ) ürün bulundurulması zorunlu değildir. Ancak, satışa sunulan aynı kategorideki birden fazla firmanın ürünleri arasından tercih imkanı sunulabilecek çeşitlilikte ürün bulundurulmalıdır. (Md./ 22/1 )

 

Perakende satış noktalarında 20 cl ve altında ambalajlı alkollü içkilerin satışı neden yasaklanmaktadır?

Fiyatlarının oldukça düşük olması ve kolay taşınabilir olması nedenleriyle özellikle gençler için özendirici nitelik taşıyan 20 cl ve altındaki ambalajlı alkollü içkilerin satışı, kamu ve birey sağlığının korunması ilkesi çerçevesinde, vergisiz satış mağazaları, münhasır alkollü içki satış yerleri, liman, hava limanı, hava meydanlarında bulunan perakende satış yerleri ile sınırlandırılmıştır. (Md. 22/4)
­­­­­

 

Perakende satış noktalarında halen stoklarda bulunan 20 cl ve altında ambalajlı alkollü içkiler imha mı edilecek?

Yönetmelik Geçici 3 üncü madde “ İlgili kanunlarda yer alan hükümlere açık aykırılık hallerinde derhal adli/idari yaptırım uygulanmasını gerektiren haller ile bu Yönetmelikte ayrı süre öngörülen haller saklı kalmak kaydıyla; bu Yönetmeliğin yayımından önce satış belgesi almış olan kişilerin faaliyetine veya işyerine ilişkin mevcut durumlarının bu Yönetmelik hükümlerine aykırılık içermesi halinde, söz konusu hususların, bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 6 ay içerisinde Yönetmeliğe uygun hale getirilmesi zorunludur.” Şeklinde düzenlenmiştir. Dolayısıyla 20 cl ve altında alkollü içkilerin satışı Yönetmelik’in yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 6 ay süreyle devam edebilecektir.

 

Alkollü içkilerin işyeri dışından görünmesi yasaklanmakta mıdır?

Hayır. Söz konusu düzenleme alkollü içkiler için değil tütün mamulleri için getirilmiştir. (Md. 23/1)

 

Yeni Yönetmelikle TAPDK satış belgelerinin verilmesi yetkisi TESK odalarından alınıyor mu? (13)

Hayır. “Satış belgelerinin düzenlenmesi” başlıklı 13 üncü madde uyarınca satış belgelerinin verilmesinde, kanunun verdiği yetkilendirme hakkına istinaden. Kurumumuzun yanında Kurumca yetkilendirilmiş merciler de ( Odalar ) yetkili bulunmaktadır.

 

Genç kavramı ile getirilen 24 yaş sınırlaması yüksek değil mi? 18 yaşını doldurmuş kişilere alkollü içki satışı serbest iken çocuklara ve gençlere yönelik etkinliklerde genç tanımına giren 24 yaş grubu kişilere alkollü içki satış ve sunumun yapılamayacak olması çelişki değil midir?

Bu bir çelişki değildir. Zira, daha önce mevcut olan ve 4733 sayılı Kanun ile yasal zemini bulunan, öncesinde alkollü içki reklam tebliği ile düzenlenmiş olan ve söz konusu yeni Yönetmelikle ayrıntılı düzenlemelere tabi kılınan reklam kısıtlamaları tedbir amaçlıdır. Diğer bir ifadeyle; buradaki düzenlemelerin temel amacı, bir çok dünya uygulamasında da olduğu gibi özellikle çocuk ve gençlerin alkollü içkilere özenmesini engellemeye yöneliktir. 18 yaşını doldurmuş her kişi istediği zaman istediği kadar alkollü içki satın alabilir ve tüketebilir. Burada düzenlenen husus, satın alınma yaşı değil, reklamın etkilerinden ve özendiren niteliğinden genç kuşağı uzak tutabilme amacına yöneliktir.

 

“Genç” kavramından ne anlaşılması gerekir?

Dünya Sağlık Örgütü ve Sağlık Bakanlığı’nın pek çok belge ve kabullerinde, “genç” kavramının 15 ile 24 yaş arasındaki kesimi kapsadığı kabul edilmiştir. Reşit olma yaşı olan 18 yaş ile genç kavramı, esas alındığı konular bakımından farklılık arz etmektedir. Reşit olan kişilerin alkollü içki satın almalarına ve tüketmelerine engel herhangi bir düzenleme bulunmamaktadır. Düzenlemeler, özellikle alkollü içki reklamlarının gençlere empoze ettiği, alkollü içki tüketiminin olumlu bir özellik olduğu sanısını veren etkilerinin azaltılması ve gençlerin alkolün zararlı etkilerinden korunması amacına yöneliktir.

 

Efes Pilsen Blues festivali gibi etkinlikler yapılabilecek midir?

Çocukları ve gençleri hedef alan veya bu kişilerin ilgi alanına giren etkinlikler ile bu nev’i etkinliklerin tanıtımında ve etkinliğin gerçekleştirileceği mekânlarda, alkollü içki markaları veya alkollü içki markalarını çağrıştıracak nitelikteki unsurlar kullanılamaz ve bu etkinliklerde satış ve sunum yapılamaz. (Md. 24/2-d)

 

Alkollü içkilerde reklam, kampanya, promosyon ve sponsorluk yasaklanıyor mu?

Hayır, bu tür bir yasaklama mevcut değildir. Ancak, ülkemizce kabul edilen uluslararası ilkeler ve uygulamalar esas alınarak,  başta 4733 sayılı Kanunun 3/d  ve  8/5-m maddeleri ile sair mevzuat çerçevesinde bazı usul ve esaslar düzenlenmiştir. 

 

Alkollü içkilerde kampanya, promosyon ve sponsorluk uygulamaları kapsamında firma ticaret unvanı kullanılarak sponsorluk yapılabilir mi?

Firmanın kendi ismini kullanarak sponsorluk yapması mümkündür. Ancak örnek vermek gerekirse, “Efes Pilsen” yazısındaki “Efes” kelimesi, ambalajı üzerindeki yazılış karakteri ve tasarımı ile kullanılamaz. Yani alkollü içkilerin markası veya markasını çağrıştıracak herhangi bir işaret v.b. kullanılmadığı müddetçe, firma isimleri ile her türlü sportif organizasyona sponsorluk yapılabilir.

Bunun gibi, herhangi bir sanat evinde tablo sergisine, bir alkollü içki markası kullanılmak suretiyle sponsor olunmasına engel bir hüküm bulunmamaktadır.

 

Firmalar, ticaret unvanlarını kullanmak suretiyle gençlere yönelik etkinliklere sponsorluk yapabilir mi?

Evet yapabilir. Ancak, çocukları ve gençleri hedef alan veya bu kesimin ilgi alanına giren etkinlikler ile bu nevi etkinliklerin tanıtımında ve mekânlarında alkollü içki markaları veya bu markaları çağrıştıracak unsurlar kullanılamaz.

 

Çocuklara ve gençlere yönelik etkinliklerde alkollü içki satışı ve sunumu yapılabilir mi?

Hayır yapılamaz.

 

Gençlere yönelik reklamın yasak olmasıyla, genç grubunda yer alıp da 18 yaşından büyük olanlara satışın serbest olması bir çelişki değil midir?

Bu bir çelişki değildir. Zira, daha önce mevcut olan ve 4733 sayılı Kanun ile yasal zemini bulunan, öncesinde alkollü içki reklam tebliği ile düzenlenmiş olan ve söz konusu yeni Yönetmelikle ayrıntılı düzenlemelere tabi kılınan reklam kısıtlamaları tedbir amaçlıdır. Diğer bir ifadeyle; buradaki düzenlemelerin temel amacı, bir çok dünya uygulamasında da olduğu gibi özellikle çocuk ve gençlerin alkollü içkilere özenmesini engellemeye yöneliktir. 

 

Bundan sonra herhangi bir kişi, telefon edip perakende satıcıdan ( örneğin bakkaldan ) alkollü içki siparişi veremeyecek mi?

Bu tür siparişe engel herhangi bir hüküm bulunmamaktadır.

 

Açık alkollü içki satış noktalarında (bar v.b.yerler) sigara satışı engelleniyor mu?

Evet. Yeni Yönetmeliğe göre, açık alkollü içki satış noktalarında tütün mamulü satışı yapılması mümkün bulunmamaktadır. Süre uzatımı işlemi yapılmış olsa dahi, geçici maddede yer alan 6 aylık süre sonunda bu yerlerin perakende satış belgeleri, başkaca bir işleme gerek kalmaksızın geçerliliğini yitirir.

 

Yönetmelikteki geçiş süreçleri hakkında bilgi verir misiniz?

İlgili kanunlarda yer alan hükümlere açık aykırılık hallerinde derhal adli/idari yaptırım uygulanmasını gerektiren haller ile yeni Yönetmelikte ayrı süre öngörülen haller saklı kalmak kaydıyla; yeni Yönetmeliğin yayımından önce satış belgesi almış olan kişilerin faaliyetine veya işyerine ilişkin mevcut durumlarının bu hükümlerine aykırılık içermesi halinde, söz konusu hususların, anılan Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 6 ay içerisinde Yönetmeliğe uygun hale getirilmesi zorunlu kılınmıştır.

Alkollü içki satışı, ambalajı, sunumu ve tanıtımlarında; din, ırk, bayrak, siyasi parti, teşekkül, dernek ve vakıflar ile spor kulüpleri ve takımlarının amblem, flama, sembol ve diğer alametleri ile spor içerikli ifade, şekil ve sembollerin kullanılamayacağı ve  alkollü içki markaları ile sportif içerikli her türlü faaliyet, hizmet ve organizasyonlar ile şirket şeklindeki yapılanmalar da dahil olmak üzere, spor kulüpleri ve takımları arasında bağ kurulmasına neden olacak uygulamalar yapılamayacağı, söz konusu spor kulüpleri ve takımlarının isim ve tanıtımlarında alkollü içki markalarını çağrıştıran isim, logo, amblem ve işaretlerin kullanılamayacağı hususlarına ilişkin aykırılıkların, bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir yıl içerisinde giderilmesi zorunluluğu getirilmiştir.

 

 

ÖNEMLİ UYARI:

* Burada yer verilen cevaplar,  konuya ilişkin genel bilgilendirme mahiyetinde olup her somut olayın unsurlarına göre değerlendirme esas olduğundan, cevapların içeriği Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurul’unun kararlarında bağlayıcı değildir.

 


 


       
Anasayfa Tütün ve Alkol Kontrolü Misyon&Vizyon İletişim Bilgileri
Kurum Hakkında Piyasa Düzenlemeleri Faaliyet Raporu Duyurular
Kurul Üyeleri Dünyadan    
Mevzuat